WeBid
41317 AUCTIONS | 13152 REGISTERED USERS | 974 USERS ONLINE | Apr 30, 2017 14:46:32

Item category: All > Movies & Video > VHS

Dokuz yolu Auction ID: 52390

  This item has been viewed 2 times
Item description    
Auction type: Standard Auction
Seller location: United States
Ends within: closed
# of bids: 0
Current Bid: 64.00 GBP
Shipping fee: 2.00 GBP
This auction is closed
 
Meet the seller
  CalvinE92237 (0)
 
 • Feedback times 0 times
 • Positive feedback: n/a
 • Member since 08/03/2017
 •   View active auctions


  Item description
  Oldu_unu hal_ ve kilim renksiz ? _u anda ile b_km__ bir göz alarak bu? Sen de_il tek bir . Bir sürü insan kabul lekeli hal_ sade bir _ekilde çünkü onlar dü_ünüyorum temizlik onlar_ çok çok sorunlar_. Yine de , de_il olmal_d_r onlardan . Bu içerik a_a__da verecektir önemli bilgiler kabul etmek rahats_zl_k uzak uzman hal_ temizleyiciler .
  duvar ka__d_
  En iyi Gözat ünü bir _irket önce i_e onlar_. Çe_itli vard_r hal_ temizleyiciler _irketler , Ancak, birçok daha fazla almak deneyim di_erleri kar__. Konu_mak bunlar biliyorsun elde etmek için öneriler , ve emin olun aramak için üzerinde de_erlendirme Web siteleri daha fazla bilgi için bilgi ve gerçekler. E_er sen incelemek dikkatle, sen yapabilmesi gerekir get bir _irket olabilece_in memnun .

  Ne zaman Temizlik , hal_ ve kilim, emin olun sen ortadan kald_rmak her biri büyük gibi i_lemler elegeçirip ve Ev mobilya. Son _ey bu yapmak istiyorum etmektir göz ard_ bir nokta bir sürü kiri çünkü bir _ey yap_ld_ kapsayan alan . Bu yard_mc_ olacakt_r daha fazla olmak ba_ar_l_ ile Temizlik .

  Üzerinde pelu_ hal_ , emin olun adamak biraz biraz daha saat vakum temizleme . Bunlar Mekanlar ço_u kez dolgun daha bir normal hal_ ve kilim, bu yüzden olas_l___ gitmek gerekir üzerinde bu daha az günler i_i yapmak . Bu yard_mc_ olabilir olma yolunda olarak verimli mümkün oldu_u gibi boyunca senin temizlik rutin .

  duvar ka__tlar_


  Sen belki olabilir almak bir harika tutar üzerinde hal_ y_kama üzerinden modern i_ , olabilir tavsiye yazabilece_iniz ile birlikte çal__ma olan ki_iler pratik deneyim . De_il istiyorum bir ki_i ziyarete kendi evinizin düzeltmek için bir sorunu art_ onlar sonunda yapma sorunlar_ daha kötü bir sonucu olarak eksikli_i uygun bilgi .

  S_rf bir hal_ Temizleyici istihdam 's bir marka ismi - etiket ürün , bu de_il ima yapt_klar_ daha tatmin edici bir i_ daha ba_ka kimse. Görmek için göz bu herhangi bir i_ yapt___n_z kullan_m_ Teklifler do_ru sertifika. Sen daha fazla bilgi almak hakk_nda onlar_n nitelikleri sonra da biraz ara_t_rma yapmak tespit için onlar bildiren gerçe_i .

  Güvenli bir anla_ma ka__t üzerinde arac_l___yla senin dö_eme temizleme i_ . Bu sözle_me oldu_unu senin ba_lama düzenleme belirtir ne Hizmetleri olacak yürütülen , ne maliyet büyük olas_l_kla olacak ve ne garanti çevresinde sonucuna madde organizasyon sunmaktad_r . Onsuz , olarak gerçekle_mesi kalan hiçbir savunma E_er _eyler gitmeli yanl__.

  Sormak hal_ temizleme firma bir kez onlar vakum önce ba_larlar Temizlik yöntemi . Orada bir büyük fark içinde sonucu konumu temel bu bile_en. Onlar gerekir aç_klamak nas_l de_il, gerekir ba_vurun ba_kas_ . _htiyac_n konumu için yürütülen sdfsdfdsfdsf olarak düzgün mümkün oldu_unca .

  Additional Information
  Country: United States (75090)
  Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
  Shipping terms:  1

  Payment methods: PayPal
  Starting Bid: 64.00 GBP

  Auction started: 21 Apr, 2017 - 16:06
  Auction ends: 23 Apr, 2017 - 16:06
  Auction ID: 52390

  Item category: All > Movies & Video > VHS