WeBid
41299 AUCTIONS | 13151 REGISTERED USERS | 981 USERS ONLINE | Apr 30, 2017 14:45:14

Item category: All > Coins & Stamps > Philately

Yedi yolu Twitter beni fark yok benim Escort Auction ID: 52389

  This item has been viewed 15 times
Item description    
Auction type: Standard Auction
Seller location: Netherlands
Ends within: closed
# of bids: 0
Current Bid: 43.00 GBP
Shipping fee: 5.00 GBP
This auction is closed
 
Meet the seller
  ElsaMeeks779 (0)
 
 • Feedback times 0 times
 • Positive feedback: n/a
 • Member since 09/03/2017
 •   View active auctions


  Item description
  -Ecek var olmak senin hal_ lekeli ? _u anda usand_m dikkate al_narak bu? Sen de_il yaln_z . Birçok ki_i ile ba_a ç_kmak lekeli hal_ sade bir _ekilde çünkü onlar inan_yor temizlik onlar_ çok çok sorunlar_ . Ancak , de_il olmak gerekir bir tanesi . Bu makale a_a__da listelenen verecektir önemli bilgiler almaya sorun uzak uzman_ hal_ temizleyiciler .
  duvar ka__d_

  Her zaman gerekir ke_fetmek , ayakta bir kurulu_ öncesinde seçme onlar_. Orada çok say_da hal_ y_kama firmalar_, Ancak, birçok daha var deneyim di_erleri kar__. Konu_mak bunlar fark_nda elde etmek için ki_isel referanslar, ve emin olmak bakmak için çevresinde gözden geçirin Web siteleri daha fazla bilgi almak için ayr_nt_lar_ . E_er sen kontrol edin kapsaml_ , sen yapabilmesi gerekir bakmak için bir organizasyon olabilece_in memnun .

  Ne zaman Temizlik , hal_ , emin olun sen kald_rmak tüm büyük gibi _eyler Oyunlar ve Anasayfa Mobilya . Son _ey bu yapmak istiyorsan_z her zaman oldu_unu özledim bir yer bir sürü toprak gerçe_i nedeniyle baz_ _ey yap_ld_ kapsayan bölge . Bu yard_mc_ olacakt_r '_örnek etkili ile temizlik.

  Üzerinde lüks hal_ , sa_lamak sen tamamlama biraz daha saat vakumlama . Bunlar bölgeleri genellikle kal_n daha bir standart hal_ ve kilim, bu yüzden olas_l___ gitmek zorunda üzerinde bu daha fazla kez görevi tamamlamak. Bu yard_mc_ olacakt_r almak için olarak üretken mümkün oldu_unca boyunca senin y_kama rejimi .

  duvar ka__tlar_


  Sen belki olabilir elde etmek bir mükemmel tutar üzerinde hal_ y_kama gelen bir daha modern i_ , olabilir tavsiye sen-ebilmek ile birlikte çal__ma sahip olanlar pratik deneyim . De_il istiyorum birisi ziyarete Emlak çözmek için bir zorluk ve onlar sonunda olu_turma sorunlar_ daha kötü nedeniyle bir eksikli_i do_ru bilgi .

  Ra_men bir hal_ daha temiz kullan_yor bir marka ismi -ad_ ürün , bu de_il öneririz yap_yorlar daha iyi bir i_ daha ba_ka kimse. Görmek için göz bu herhangi bir organizasyon kullanabilmeniz sahiptir uygun nitelikleri . Sen isteyin hakk_nda onlar_n sertifikalar sonra da biraz ara_t_rma yapmak olmad___n_ görmek için onlar söylüyorum gerçe_i .

  Güvenli bir sözle_me ka__t üzerinde d__ar_-in senin hal_ temizleyiciler _irket . Bu anla_ma oldu_unu senin ba_lama düzenleme belirtir tam olarak ne Sa_lay_c_lar_ olacak bitmi_ , ne fiyat muhtemelen olacak ve ne garanti içinde bitmi_ mal _irket sa_lar . Onlars_z, sen-ecek var olmak hala sol kalmadan savunma E_er puan gidip tamamen yanl__ .

  _stek dö_eme temizleme organizasyon ne zaman onlar vakum önce ba_larlar temizlik yordam . Sen-ecek bulmak bir büyük fark içinde sdfsdfdsfdsf sonucu görev üzerine ba__ml_ bu boy . Onlar gerekir sizi bilgilendirmek bu de_il, sen gerekti_ini ara ba_kas_ . _stiyorum çal__ma almak için yürütülen olarak ba_ar_yla mümkün oldu_u.

  Additional Information
  Country: Netherlands (4694 Cm)
  Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
  Shipping terms:  1

  Payment methods: PayPal
  Starting Bid: 43.00 GBP

  Auction started: 21 Apr, 2017 - 16:06
  Auction ends: 23 Apr, 2017 - 16:06
  Auction ID: 52389

  Item category: All > Coins & Stamps > Philately